Cart
Products
AllDelete(0)0.00

Marked

Thông tin khuyến mãi

Quy định về khuyến mãi

  1. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng đã được xác nhận đặt hàng
  2. Khuyến mãi áp dụng từ 00:00:00 (GMT+8) ngày dd/mm/yyyy bắt đầu đến 23:59:59 ngày dd/mm/yyyy kết thúc.
  3. Chăm sóc khách hàng: 0908 393 668

Tiêu chuẩn dịch vụ

  1. Giao dịch an toàn qua hệ thống ngân hàng
  2. Nhận thanh toán trong vòng 5 phút
  3. Liên hệ trực tiếp với khách hàng sau khi nhận thanh toán
  4. Dịch vụ giao hàng nhanh chóng trung bình 15 - 20 phút.